bg_1

Údržba

Zabezpečovanie kompletnej údržby existujúcich systémov v priemyselných závodoch ale i návrhy a realizácia nových riešení.