bg_1

Designers

Konštrukčné oddelenie používajúce Inventor a Tekla structures zabezpečuje na základe požiadaviek našich zákazníkov kompletný návrh a výkresovú dokumentáciu pre výrobu a montáž.